5 zpět na hlavní stranu5                 Přidej se k nám

Textové pole:  
Chce� prohloubit svůj vztah k Bohu, najít přátele, se kterými se mů�e� modlit, radovat,  dělit se s nimi o to, co pro�ívá� ... ?
 
Jestli�e ano, pak přijmi pozvání do
   MOŘICKÉHO SPOLČA 
 
Kdo jsme?
Jsme středo�koláci, vysoko�koláci a pracující, kteří chtějí pro sebe  a pro svou víru něco udělat.
 
Co děláme?
Ná� společný čas je obvykle naplněný modlitbou, čtením z Bible, povídáním si, zpěvem, zajímavými aktivitami, přípra-vou na slu�bu druhým �
 
Kdy se scházíme? 
Scházíme se ka�dý čtvrtek od 17 do 19h na mořické faře v náv�těvní místnosti č.1 (2. patro vlevo).
 
 
Tě�íme se na Tebe.
Tvé mořické spolčo.